ثبت نام

ورود

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

- در ایام حراج با توجه به حجم سفارشات ثبت شده، ارسال کالا با توجه به فاصله مقصد 3 تا 10 روز کاری خواهد بود.
هزینه ارسال سفارشات

مبلغ فاکتور (ریال) هزینه ارسال (ریال)
0-10,000,000 150,000
10,000,000-20,000,000 250,000
20,000,000-30,000,000 300,000
30,000,000-40,000,000 350,000
40,000,000-90,000,000 400,000