- از دریافت بسته پاره شده خودداری کرده و یا در حضور پستچی اقلام دریافتی را شمارش نمایید.

-در ایام حراج با توجه به حجم سفارشات ثبت شده، ارسال کالا با توجه به فاصله مقصد 3 تا 10 روز کاری خواهد بود.
هزینه ارسال سفارشات

مبلغ فاکتور (ریال) هزینه ارسال (ریال)
0-5,000,000 150,000
5,000,000-10,000,000 200,000
10,000,000-20,000,000 250,000
20,000,000-30,000,000 300,000
30,000,000-40,000,000 400,000
40,000,000-50,000,000 500,000
50,000,000-60,000,000 600,000
60,000,000-70,000,000 700,000
70,000,000-80,000,000 800,000
80,000,000-90,000,000 900,000
90,000,000-100,000,000 1,000,000
مالکیت حقوق معنوی این سایت متعلق به شرکت سالیان کیش