ثبت نام

ورود

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

- مشتریانی که خرید آنها شامل هیچ یک از تخفیفات فروشگاههای زنجیره ای پوشاک سالیان نمی گردد در ازای هر 10/۰۰۰/۰۰۰ ریال خرید یک عدد کارت به مبلغ 1/000/000 ریال هدیـه دریافت می نمایند کـه در تمامی شعب فروشگاههای سـالیان در مدت زمان اعتبـاری که بر روی کارت های مذکور ثبت شده است قابل استفاده می باشد.

- کارت هدیه فقط به مشتریان عادی که در ایام فروش عادی بدون هرگونه تخفیف خرید می نمایند تعلق می گیرد.

- کارت هدیه مشمول مشترکین سالیان که از مزایای تخفیف استفاده می نمایند نخواهد شد.

- دارندگان کارت هدیه درزمان اعتبار کارت ها در صورت خرید به میزان حداقل 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیشتر می توانند از کارت های هدیه خود استفاده نمایند.

- کارت هدیه فقط برای یکبار خرید بصورت حضوری در شعب سالیان معتبر می باشد .

- جهت استفاده از مبلغ هدیه ارائه اصل کارت هدیه الزامی است .

- با توجه به بی نام بودن کارتهای صادره ، شرکت سالیان در ازاء سرقت یا مفقود شدن کارت هدیه ، دارنده کارت را مالک تلقی خواهد کرد .

- اجناس فروخته شده با کارت هدیه تا ۳ روز قابل تعویض و استرداد می باشند .