ثبت نام

ورود

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

- در ازای خرید به میزان حداقل 5/000/000 ریال در ایام فروش عادی طی یک فاکتور از هریک از فروشگاههای زنجیره ای سالیان می باشد.


مزایای اشتراک :

- دریافت پیامک های اطلاع رسانی ایام حراج و سایر تخفیفات

- بهره مندی از تخفیفات ویژه مشترکین

 

میزان خرید به ریال

میزان تخفیف

شرایط عضویت و ارتقاء

حداقل

حداکثر

فروش عادی

حراج

مشترکین سبز

5.000.000

ــــــ

10%

5%

خرید طی یک فاکتور

مشترکین نقره ای

15.000.000

30.000.000

20%

10%

عضویت + خرید طی یکسال

مشترکین طلایی

30.000.000+

ـــــــ

25%

15%

عضویت + خرید طی یکسال


سایر شرایط :

- خریدهایی که در ایام حراج صورت می گیرد مشمول شرایط فوق نمی باشد.

- مشترکینی که حداقل یک سال از تاریخ عضویت آنها گذشته باشد ، در صورت تحقق شرایط فوق مشمول ارتقاء می باشند.

- مبنای محاسبه سقف خرید ، جمع کل اجناس خریداری شده در دو فصل بهار و پائیز می باشد که در پایان سال گزارشات مورد نیاز تهیه شده و ارتقاء در سیستم اعمال خواهد شد.