چگونه مشترک سالیان شویم؟
  


  خرید به مبلغ 10,000,000 ریال در ایام فروش عادی (طی یک فاکتور)


  مزایای اشتراک :

• دریافت پیامک های اطلاع رسانی ایام حراج و سایر تخفیفات

• بهره مندی از تخفیفات ویژه مشترکین


  مناسبت های ویژه سالیان :

• فروش ویژه بهاره مشترکین

• فروش فوق العاده بهاره

• حراج تابستانی

• فروش پائیزه مشترکین

• فروش فوق العاده پائیزه

• حراج زمستانی


  سالیان چند نوع مشترک دارد؟
  
سالیان
سالیان
salian  سایر شرایط:

• خریدهایی که در ایام حراج صورت می گیرد مشمول شرایط فوق نمی باشد.

• مشترکینی که حداقل یک سال از تاریخ عضویت آنها گذشته باشد ، در صورت تحقق شرایط فوق مشمول ارتقاء می باشند.

• مبنای محاسبه سقف خرید ، جمع کل اجناس خریداری شده در دو فصل بهار و پائیز می باشد که در پایان سال گزارشات مورد نیاز تهیه شده و ارتقاء در سیستم اعمال خواهد شد.

مالکیت حقوق معنوی این سایت متعلق به شرکت سالیان کیش